ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено затримку психічного розвитку дітей, яка характеризується недостатнім рівнем розвитку моторики, мови,уваги, пам'яті, мислення, регуляції та саморегуляції поведінки, примітивністю та нестійкістю емоцій, поганою успішністю у шкільництві. Діти з розумовою відсталістю потребують спеціально організованого корекційно-розвивального навчання та медичної підтримки. The publication examines mental retardation in children, which is characterised by an insufficient level of motor development, speech, attention, memory, thinking, regulation and self-regulation of behaviour, primitiveness and instability of emotions, and poor school performance. Children with mental retardation need specially organised correctional and developmental education and medical support.
Опис
Ключові слова
затримка психічного розвитку, корекційно-розвиткова робота, mental retardation, correctional and developmental work
Цитування
Гевеленко Г. В. Особливості розвитку та корекційно-виховна робота з дітьми з затримкою психічного розвитку / Г. В. Гевеленко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 331–334.