Старославянските заемки в украинския книжовен език от ХІХ век в семантичен аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У доповіді представлено схему дослідження семантичного складу лексики, запозиченої зі старослов’янської мови. Також простежуються шляхи збагачення української літературної мови, розширення її стилістичних можливостей через введення у її склад старослов’янських лексем. В докладе представлена схема исследования семантического состава лексики, взятой из старославянского языка. Также прослеживаются пути обогащения украинского литературного языка, расширение его стилистических возможностей через введение в его состав старославянских лексем. The report presents a scheme of the study semantic structure of vocabulary borrowed from the Old Slavonic language. Traces are also traced enrichment of the ukrainian literary language, expansion its stylistic possibilities through the introduction of its composition old slavic lexemes.
Опис
Ключові слова
украинския книжовен език, старославянските заемки, старославянски език лексика, семантичен аспект, українська літературна мова, старослов’янські запозичення, старослов’янські лексеми, семантичний аспект, украинский литературный язык, старославянские заимствования, старославянские лексемы, семантический аспект, ukrainian literary language, old slavic borrowingss, old slavonic lexemes, semantic aspect
Цитування
Корнієнко С. Старославянските заемки в украинския книжовен език от ХІХ век в семантичен аспект / С. Корнієнко // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 97–103.