СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОФРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто сутність роль та значення інноваційних засобів у навчальному процесі. Дослідження включає аналіз популярних програмних засобів, онлайн-ресурсів та інтерактивних платформ, які допомагають вчителям інформатики створювати заняття, сприяють розвитку креативності, пробуджують інтерес учнів до предмету та дозволяють персоналізувати навчання з урахуванням індивідуальних потреб кожного учня. Освітні інструменти включають в себе використання програмування, візуалізацію даних, веб-розробку, використання віртуальної реальності, штучного інтелекту та інші технології, що сприяють розвитку комп'ютерних навичок та аналітичного мислення учнів. Розроблено перелік різноманітних інструментів для вчителя інформатики. The qualification work examines the essence of the role and importance of innovative tools in the educational process. The study includes an analysis of popular software tools, online resources and interactive platforms that help computer science teachers create lessons, promote creativity, arouse students' interest in the subject and allow them to personalise learning to meet the individual needs of each student. The educational tools include programming, data visualisation, web development, virtual reality, artificial intelligence and other technologies that help develop students' computer skills and analytical thinking. A list of various tools for a computer science teacher has been developed.
Опис
Ключові слова
освітні технології, цифрова освіта, вчителі інформатики, штучний інтелект, інноваційні підходи, educational technologies, digital education, computer science teachers, artificial intelligence, innovative approaches
Цитування
Коноваленко І. В. Сучасні освітні інструменти в роботі вчителя інформатики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / І. В. Коноваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 92 с. : іл., табл. + дод.
Колекції