Попередній огляд герпетобіонтних твердокрилих (Coleoptera) паркових насаджень м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття містить попередній огляд герпетобіонтних твердокрилих (Coleoptera) паркових насаджень м. Харкова. Статья содержит предварительный обзор герпетобионтных жесткокрылых (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова. The article contains a preliminary review of the herpetobiontic coleoptera (Coleoptera) parkland of Kharkov.
Опис
Ключові слова
зоологія, урбоценози, герпетобіонтні жуки, паркові насадження, екосистеми, зоология, урбоценозы, герпетобионтные жуки, парковые насаждения, экосистемы, zoology, urbocenosis, herpetobiont beetles, parkland, ecosystems
Цитування
Ніколенко Н. Ю. Попередній огляд герпетобіонтних твердокрилих (Coleoptera) паркових насаджень м. Харкова / Н. Ю. Ніколенко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 78–79.