Зміна парадигмальних засад педагогічної науки при переході до кредитно-модульного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
В статті відображена тема зміни парадигмальних засад педагогічної науки при переході до кредитно-модульного навчання. В статье отражена тема изменения парадигмальных основ педагогической науки при переходе к кредитно-модульному обучению. The article reflects the theme of changing the paradigm foundations of pedagogical science during the transition to credit-module training.
Опис
Ключові слова
парадигмальні засади, педагогічна наука, кредитно-модульне навчання, парадигмальные основы, педагогическая наука, кредитно-модульное обучение, paradigmatic foundations, pedagogical science, credit modular training
Цитування
Прокопенко А. І. Зміна парадигмальних засад педагогічної науки при переході до кредитно-модульного навчання / А. І. Прокопенко // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 13–14 груд. 2005 р. / Харків. держ. акад. культури ; під ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка, С. В. Тищенко. – Харків : ХДАК, 2005 – С. 52–54.