КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Визначені критерії та показники сформованості деонтологічної культури майбутнього соціального педагога. Определены критерии и показатели сформированности деонтологической культуры будущего социального педагога.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, деонтологічна культура, майбутні соціальні педагоги, критерії сформованості, показники сформованості, социальная педагогика, деонтологическая культура, будущие социальные педагоги, критерии сформированности, показатели сформированности, social pedagogy, deontological culture, future social educators, criteria of formation, formation indicators
Цитування
Шеплякова І. О. Критерії та показники сформованості деонтологічної культури майбутнього соціального педагога / І. О. Шеплякова // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 109–110.