ENHANCING PROFESSIONAL COMPENENCE OF PHARMACEUTICAL STUDENTS IN THE ACADEMIC ENGLISH COURSE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Анотація
The paper presents the ideas on integration of English language academic writing into the training of Mater of Pharmacy students. The academic literature demonstrates a powerful didactic potential for the development of both language and professional competence of students majoring in pharmacy. This fact is evidenced by the empirical study that demonstrates the finding reflected in students’ graduation academic project performance. As a measurement tools we employed assessment rubrics of the graduate project, content analysis and questionnaire on teachers’ feedback. The participants of the study were students from the Pharmacy faculty and teachers of English for Academic Purposes in cooperation with teachers of pharmacy. Together they outlined the criteria for the texts selection. According to the results, students mastered not only academic writing skills, but also the skills of information processing and evaluation, critical thinking, presentation of information and academic integrity. The paper also presents methodological recommendations on academic texts selection for pharmaceutical students and forms of teaching academic writing to students of non-linguistic specialties. The results of the study allow to draw the conclusion academic writing course will enhance professional competence and reduce students’ misinterpreting of academic language. У статті представлено ідеї щодо інтеграції академічного письма англійською мовою в підготовку студентів магістратури фармації. Навчальна література демонструє потужний дидактичний потенціал для розвитку як мовної, так і професійної компетентності студентів фармацевтичного профілю. Цей факт підтверджується емпіричним дослідженням, яке демонструє висновок, відображений у виконанні студентами випускних навчальних проектів. В якості інструментів вимірювання ми використовували рубрики оцінювання дипломного проекту, контент-аналіз та анкету відгуків викладачів. Учасниками дослідження були студенти фармацевтичного факультету та викладачі англійської мови для академічних цілей у співпраці з викладачами фармації. Разом вони окреслили критерії відбору текстів. Відповідно до результатів студенти оволоділи не лише навичками академічного письма, а й навичками обробки та оцінювання інформації, критичного мислення, подання інформації та академічної доброчесності. У роботі також подано методичні рекомендації щодо вибору навчальних текстів для студентів фармацевтичних спеціальностей та форм навчання академічного письма для студентів нелінгвістичних спеціальностей. Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що курс академічного письма підвищить професійну компетентність і зменшить неправильне тлумачення студентами академічної мови.
Опис
Ключові слова
academic writing, competence, students, information processing, pharmaceutical discourse, text selection criteria, академічне письмо, competence, студенти, обробка інформації, фармацевтичний дискурс, критерії відбору тексту
Цитування
Kovalenko O. Enhancing professional competence of Pharmaceutical students in the academic English course / O. Kovalenko, O. Afanasenko // Advanced Education. – 2021. – № 17. – Pp. 84–89. – DOI:https://doi.org/10.20535/2410-8286.229690.