Цифрова компетентність : суть та структура

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Айлант", м. Херсон
Анотація
У данній тезі розглянуто цифрова компетентність ії суть та структура. У концепції «Нова українська школа» викладені ключові компетентності, визначені «Рекомендаціями Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя». В данном тезисе рассмотрена цифровая компетентность её суть и структура. В концепции «Новая украинская школа» изложены ключевые компетентности, определены «Рекомендациями Европейского парламента и Совета Европы по формированию ключевых компетентностей образования в течение жизни». In this thesis, digital competence considers its essence and structure. The concept of "New Ukrainian School" sets out key competencies defined by the "Recommendations of the European Parliament and the Council of Europe on the formation of key competences of education throughout life."
Опис
Ключові слова
цифрова компетентність, освіта, цифрові технології, спеціальні компетенції, цифровая компетентность, образование, цифровые технологи, специальные компетенции, digital competence, education, digital technology, specialist competencies
Цитування
Жерновникова О. А. Цифрова компетентність : суть та структура / О. А. Жерновникова // Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій : виховний, психологічний, інклюзивний виміри : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, Херсон, 20-21 верес. 2018 р. – Херсон : Айлант, 2018. – Т. 1. – С. 49–52.