Лабораторний практикум з цитології, гістології з основами ембріології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Подано основні відомості про загальні правила роботи під час проведення лабораторних робіт з цитології, гістології та ембріології, користування лабораторним обладнанням. Викладено методику проведення лабораторних робіт з цитології, гістології та ембріології з коротким попереднім описом теоретичних положень. Для студентів І курсу спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Хімія) денного відділення. Представлены основные сведения об общих правилах работы при проведении лабораторных работ по цитологии, гистологии и эмбриологии, пользования лабораторным оборудованием. Изложена методика проведения лабораторных работ по цитологии, гистологии и эмбриологии с коротким предыдущим описанием теоретических положений. The basic information on the general rules of work during carrying out of laboratory works on cytology, histology and embryology, use of laboratory equipment is given. The method of laboratory work in cytology, histology and embryology with a brief preliminary description of the theoretical provisions is described.
Опис
Ключові слова
лабораторні роботи, цитологія, гістологія, ембріологія, методика проведення, лабораторные работы, цитология, гистология, методика проведенгия, Laboratory work, cytology, histology, embryology, methodology
Цитування
Ликова І. О. Лабораторний практикум з цитології, гістології з основами ембріології : навч. посіб. – Харків : ХНПУ, 2021. – 99 с.