Вплив фізичних вправ на організм людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто рух. Для того, щоб людина не хворіла, щоб організм добре засвоював енергію з навколишнього середовища і добре включався біосинтез клітин, треба багато рухатися. Саме в русі, при бігу, інтенсивної роботи на свіжому повітрі йдуть потужні окислювально-відновні реакції, і утворюється сильна, молода кров високої якості. При правильному тренуванні і здоровому способі життя можна зберегти на довгий час здоров’я і високі функціональні можливості організму. В работе рассмотрено движение. Для того, чтобы человек не болел, чтобы организм хорошо усваивал энергию из окружающей среды и хорошо включался биосинтез клеток, нужно много двигаться. Именно в движении, при беге, интенсивной работе на свежем воздухе идут мощные окислительно-восстановительные реакции, и образуется сильная, молодая кровь высокого качества. При правильной тренировке и здоровом образе жизни можно сохранить на долгое время здоровье и высокие функциональные возможности организма. The paper looks at movement. In order for a person not to get sick, for the body to absorb energy from the environment well and for cell biosynthesis to work well, it is necessary to move a lot. It is when you move, run or work hard in the fresh air that powerful redox reactions take place and strong, young blood of high quality is formed. With proper training and a healthy lifestyle, you can keep your body healthy and functional for a long time.
Опис
Ключові слова
фізичні вправи, організм людини, рух, фізичне навантаження, студентські роботи, физические упражнения, организм человека, движение, физическая нагрузка, студенческие работы, physical exercises, human body, movement, physical activity, student work
Цитування
Нардєд Л. Вплив фізичних вправ на організм людини / Л. Нардєд, Д. Якуба, Є. Баранович / Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 150–152.