Внутрішній валовий продукт України, його аналіз та динаміка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено динаміку валового внутрішнього продукту України за 2014 – 2018 роки. The author studied the dynamics of the gross domestic product of Ukraine for 2014-2018.
Опис
Ключові слова
економіка України, валовий внутрішній продукт, студентські роботи, economy of Ukraine, gross domestic product, student work
Цитування
Селіверстова І. С. Внутрішній валовий продукт України, його аналіз та динаміка / Селіверстова І. С. // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–61.