ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНЬОГО ПЕДАГОГА ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Обгрунтована підготовка майбутнього соціального педагога до морального виховання молодших школярів. Обоснована подготовка будущего социального педагога к нравственному воспитанию младших школьников.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, моральне виховання, молодші школярі, магістерські роботи, социальная педагогика, нравственное воспитание, младшие школьники, магистерские работы, social pedagogy, moral upbringing, junior schoolchildren, master's work
Цитування
Таряник А. Г. Підготовка майбутнього соціального педагога до морального виховання молодших школярів / А. Г. Таряник // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 134–135.