Аналіз досвіду підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації першокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено сутність готовності соціального педагога з соціальної адаптації першокласників до умов навчання в школі, а також проблеми щодо готовності майбутніх соціальних педагогів здійснювати роботу з соціальної адаптації молодших школярів. Определена сущность готовности социального педагога по социальной адаптации первоклассников к условиям обучения в школе, а также проблемы по готовности будущих социальных педагогов осуществлять работу по социальной адаптации младших школьников.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна підготовка, соціальна адаптація, першокласники, комплекс засобів, студентські роботи, социальная педагогика, профессиональная подготовка, социальная адаптация, первоклассники, комплекс средств, студенческие работы, social pedagogy, professional training, social adaptation, first-graders, complex of funds, student work
Цитування
Маляренко Т. Ю. Аналіз досвіду підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації першокласників / Т. Ю. Маляренко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 46-49.