Німецька містика у філософській творчості Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Німецька містика, з якою Сковорода познайомився під час своїх подорожей по Європі надала поштовх новим інтерпретаційним лініям в українському платонізмі, який завдяки Сковороді доповнюється герменевтикою символічних форм, де Бог, людина і світ виступають як єдність в онтологічному та комунікативному аспектах. Немецкая мистика, с которой Сковорода познакомился во время своих путешествий по Европе дала толчок новым интерпретационным линиям в украинском платонизме, который благодаря Сковороде дополняется герменевтикой символических форм, где Бог, человек и мир выступают как единство в онтологических и коммуникативных аспектах. German mysticism, with which Skovoroda met during his travels across Europe, gave impetus to new interpretational lines in Ukrainian Platonism, which, thanks to Skovoroda, is complemented by hermeneutics of symbolic forms, where God, man and the world act as a unity in ontological and communicative aspects.
Опис
Ключові слова
німецька містика, філософська творчість, Сковорода Г. С., філософія, немецкая мистика, философское творчество, Сковорода Г. С., философия, german mysticism, philosophical creativity, Skovoroda G. S, philosophy
Цитування
Григорова Н. В. Німецька містика у філософській творчості Г. С. Сковороди / Н. В. Григорова // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 80-81.