ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Внаслідок вторгнення Росії на територію України і початку збройної агресії, українці потерпають від постійних обстрілів, тому стикаються з ситуацією загрози їх життю та безпеки. Особливо чутливими до психотравми війни є діти, які стають свідками страшних подій, більшість із них знаходяться у дистресі і не змозі прийняти нову реальність в якій опинились. Втрата базового відчуття «безпеки», призводить до виникнення посттравматичного стресового розладу (ПТСР). За даними ЮНІСЕФ, Польща прийняла близько 1,5 мільйона українських дітей-біженців, ще сотні тисяч прибули в Румунію, Молдову, Угорщину, Словаччину та Чехію. На сьогоднішній день Польща надає безліч можливостей для комфортного перебування у ній українцям. Due to the invasion of Russia on the territory of Ukraine and the beginning of armed aggression, Ukrainians suffer from constant shelling, therefore they face a situation of threat to their lives and security. Especially sensitive to the psychological trauma of war are children who witness terrible events, most of them are in distress and unable to accept the new reality in which they found themselves. Loss of a basic sense of "security" leads to post-traumatic stress disorder (PTSD). According to UNICEF, Poland has taken in about 1.5 million Ukrainian refugee children, and hundreds of thousands more have arrived in Romania, Moldova, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. Today, Poland provides many opportunities for a comfortable stay for Ukrainians.
Опис
Ключові слова
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), військовий конфлікт, агресія Росії проти України, травматичні події, діти з особливими потребами, польський досвід, post-traumatic stress disorder (PTSD), military conflict, Russia's aggression against Ukraine, traumatic events, psychophysical disorders, children with special needs, Polish experience, магістерські роботи, master's theses
Цитування
Твердохліб І. І. Польський досвід супроводу дітей з посттравматичним стресовим розладом внаслідок війни Росії проти України / І. І. Твердохліб, В. Є. Коваленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 148–151.