Інноваційний розвиток економіки України: реальність та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано потенційні можливості та реальний стан інноваційності української економіки, їхнього впливу на забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Пріоритети української економіки змістилися від космічних програм до металургії, найпростішої хімії, сільському господарству. Сформована структура економіки не змогла генерувати ні колишніх зарплат, ні зайнятості, ні наукових пошуків. Безробітними виявилися десятки тисяч інженерів, технологів, математиків, фізиків і хіміків, які склали основну масу трудових мігрантів. В статье проанализированы потенциальные возможности и реальное состояние инновационности украинской экономики, их влияние на обеспечение конкурентоспособности национальной экономики. Приоритеты украинской экономики сместились от космических программ к металлургии, простой химии, сельскому хозяйству. Сложившаяся структура экономики не смогла генерировать ни бывших зарплат, ни занятости, ни научных поисков. Безработными оказались десятки тысяч инженеров, технологов, математиков, физиков и химиков, которые составили основную массу трудовых мигрантов. The article analyses the potential and real state of innovativeness of the Ukrainian economy and its impact on the competitiveness of the national economy. The Ukrainian economy's priorities have shifted from space programmes to metallurgy, simple chemistry and agriculture. The present structure of the economy could not generate either former salaries or employment or scientific research. Tens of thousands of engineers, technologists, mathematicians, physicists and chemists, who made up the bulk of labour migrants, became unemployed.
Опис
Ключові слова
економіка України, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, магістерські роботи, экономика Украины, инновационное развитие, конкурентоспособность, магистерские работы, Ukraine economy, innovative development, competitiveness, master's works
Цитування
Бондаренко Я. О. Інноваційний розвиток економіки України: реальність та перспективи / Я. О. Бондаренко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 6–9.