ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

dc.contributor.authorЗуб, А. І.
dc.date.accessioned2024-03-26T09:31:59Z
dc.date.available2024-03-26T09:31:59Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розкрито методи використання дидактичних ігор для формування природничих знань у молодших школярів. Актуальність формування знань з природничих наук в учнів з порушеннями розумового розвитку полягає в тому, що корекційно-педагогічна робота в цій сфері стане основою для їх успішного розвитку в психологічній сфері, що має велике значення для їх подальшого розвитку та адаптації в соціумі. Зазначено, що дидактична гра є ефективною формою формування природничих знань у молодших школярів. Вона різноманітна за формою і вводить дитину з інтелектуальними порушеннями в коло явищ реального життя. Але водночас дидактична гра може бути методом, прийомом і засобом навчання. Найважливішим результатом дидактичних ігор є глибоке емоційне задоволення дитини процесом гри, що якнайкраще відповідає потребам і можливостям дітей з інтелектуальними порушеннями сприймати навколишній світ і встановлювати гармонійні стосунки з природою. The article describes the methods of using didactic games for the formation of natural science knowledge in younger schoolchildren. The relevance of the formation of knowledge of natural sciences in students with intellectual disabilities lies in the fact that corrective and pedagogical work in this field will become the basis for their successful development in the psychological field, which is of great importance for their further development and adaptation in society. It is noted that the didactic game is an effective form of formation of natural science knowledge in younger schoolchildren. It is diverse in form and introduces a child with intellectual disabilities into the circle of real-life phenomena. But at the same time, a didactic game can be a method, technique and means of learning. The most important result of didactic games is the child's deep emotional satisfaction with the game process, which best meets the needs and abilities of children with intellectual disabilities to perceive the world around them and establish a harmonious relationship with nature.
dc.identifier.citationЗуб А. І. Формування природничих знань у молодших школярів за допомогою дидактичних ігор / А. І. Зуб // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 136–140.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14463
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдидактична гра
dc.subjectприродознавство
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectdidactic game
dc.subjectnatural science
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectchildren of primary school age
dc.subjectcorrectional work
dc.subjectstudent works
dc.titleФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
dc.title.alternativeFORMATION OF NATURAL KNOWLEDGE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH DIDACTIC GAMES
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Зуб А.І. Формування природничих знань.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: