Прийоми мотивації навчальної діяльності учнів на уроках математики в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто мотивацію навчальної діяльності учнів на уроках математики в початковій школі, яка є найважливішим компонентом навчальної діяльності, а вироблена позитивна внутрішня мотивація є основним критерієм її сформованості. Математика багатьом дітям дається нелегко. Дитину потрібно навчити отримувати задоволення від самого процесу пізнання, сформувати в неї усвідомлення значущості результату навчання. Для цього кожен вчитель має обрати найефективніші методи та форми роботи, враховуючи потенціал кожного учня. The thesis examines the motivation of students' educational activity in mathematics lessons in elementary school, which is the most important component of educational activity, and the developed positive internal motivation is the main criterion for its formation. Mathematics is not easy for many children. It is necessary to teach the child to enjoy the process of learning itself, to form an awareness of the importance of the learning result. For this, each teacher should choose the most effective methods and forms of work, taking into account the potential of each student.
Опис
Ключові слова
освітній процес, вивчення математики, мотивація, студентські роботи, educational process, studying mathematics, motivation, student works
Цитування
Хижняк К. Прийоми мотивації навчальної діяльності учнів на уроках математики в початковій школі / К. Хижняк // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 43.