Семантика мовленнєвого акту згоди / незгоди у дискурсі коментарів до онлайн-статей таблоїду "The Daily Mail"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті вивчено засоби реалізації мовленнєвого акту згоди / незгоди на матеріалі онлайн-коментарів до статей таблоїду “The Daily Mail”. Встановлено, що у досліджуваному типі мовленнєвого акту є такі семантичні групи: позитивного / негативного ставлення до тексту статті, позитивної / негативної оцінки тез статті; (не)схвалення; (не)підтримки; підтвердження / заперечення та ін. The article analyses means of realising the speech act of agreement / disagreement in the conversational discourse on the basis of online comments to the articles in the tabloid “The Daily Mail”. In the speech act under consideration there have been revealed such semantic groups as: positive / negative attitude to the text of the article, positive / negative evaluation of the article theses; (dis)approval; (non)support; confirmation / denial, etc.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий акт, згода, незгода, розмовний дискурс, адресант, адресат, speech act, agreement, disagreement, colloquial discourse, addresser, addressee
Цитування
Плугатарьова Н. Семантика мовленнєвого акту згоди / незгоди у дискурсі коментарів до онлайн-статей таблоїду "The Daily Mail" / Н. Плугатарьова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищ. освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 313–317.