Ділове спілкування в закладі освіти як управлінська проблема

dc.contributor.authorКовтун, Н. І.
dc.date.accessioned2023-01-30T17:25:43Z
dc.date.available2023-01-30T17:25:43Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractДослідження присвячене вивченню проблеми ділового спілкування в закладі дошкільної освіти. Висвітлено сутнісний характер ділового спілкування керівника ЗДО з підлеглими, обгрунтовано умови його продуктивного використання в управлінні організацією. Систематизовано інструментарій діагностики означеної проблеми. Розроблено комплексно-цільову програму щодо вдосконалення цього процесу. Здійснено її експертну оцінку, визначено методичний супровід та кошторис реалізації. The study is devoted to the study of the problem of business communication in a preschool education institution. The essential nature of the business communication of the head of the ZDO with subordinates is highlighted, the conditions of its productive use in the management of the organization are substantiated. The toolkit for diagnosing the specified problem has been systematized. A comprehensive and targeted program for improving this process has been developed. Its expert assessment was carried out, methodical support and implementation estimates were determined.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКовтун Н. І. Ділове спілкування в закладі освіти як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Н. І. Ковтун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 99 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9785
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectділове спілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправління діловим спілкуваннямuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectумови вдосконалення ділового спілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectbusiness communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagement of business communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectconditions for improving business communicationuk_UA.UTF-8
dc.titleДілове спілкування в закладі освіти як управлінська проблемаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeBusiness communication in the educational institution as a management decision problemuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції