Роль макроекономічної науки у формуванні державної економічної політики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Анотація
Таким чином, макроекономічна наука, забезпечуючи фундаментальні засади розробки державної макроекономічної політики, здійснює вплив на економічне зростання та сталий розвиток національної економіки. Таким образом, макроэкономическая наука, обеспечивая фундаментальные основы разработки государственной макроэкономической политики, оказывает влияние на экономический рост и устойчивое развитие национальной экономики. Thus, macroeconomic science, providing the fundamental basis for the development of state macroeconomic policies, has an impact on economic growth and sustainable development of the national economy.
Опис
Ключові слова
економіка, макроекономічна наука, економічна політика, макроаналіз, студентські роботи, экономика, макроэкономическая наука, экономическая политика, макроанализ, студенческие работы, economy, macroeconomic science, economic policy, macroanalysis, student work
Цитування
Редька К. С. Роль макроекономічної науки у формуванні державної економічної політики / К. С. Редька // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 55.