Порівняльний аналіз вимог до підготовки українського вчителя (друга половина 60 рр. – 1991 р.) та в новій українській школі

dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.contributor.authorВасильєва, С. О.
dc.date.accessioned2019-05-16T09:02:20Z
dc.date.available2019-05-16T09:02:20Z
dc.date.issued2018-04-18
dc.description.abstractТези розкривають вимоги до підготовки українського вчителя у різні часи. Виявлені спільні вимоги-професійна педагогічна освіта, творчий підхід до справи, неформальна та інформальна освіта тощо. Показано умови для виконання цих вимог. Показано, що наявний досвід підготовки вчителя заслуговує на вивчення і використання. Виявлено проблеми професійної підготовки вчителя: забезпечення якості дуальної освіти, організації самостійної та дослідницької роботи студентів, забезпечення рівних умов для вчителів для оволодіння педагогічною професією, офіційного визнання неформальної та інформальної освіти як підвищення кваліфікації вчителів. Тезисы раскрывают требования к подготовке украинского учителя в разное время. Выявлены общие требования профессионального педагогического образования, творческий подход к делу, неформальное и информальное образование и тому подобное. Показаны условия для выполнения этих требований. Показано, что имеющийся опыт подготовки учителя заслуживает изучения и использования. Выявлены проблемы профессиональной подготовки учителя: обеспечение качества дуального образования, организации самостоятельной и исследовательской работы студентов, обеспечение равных условий для учителей для овладения педагогической профессией, официального признания неформального и информального образования как повышение квалификации учителей. Theses reveal the requirements for the preparation of a Ukrainian teacher at different times. The revealed general requirements of professional pedagogical education, creative approach to the cause, informal and informal education, and the like. Conditions for fulfilling these requirements are shown. It is shown that the existing experience of teacher training deserves study and use. Problems of teacher's professional training: ensuring the quality of dual education, organizing independent and research work of students, ensuring equal conditions for teachers to master the pedagogical profession, official recognition of informal and informal education as the improvement of teachers' qualifications are revealed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубавіна І. М. Порівняльний аналіз вимог до підготовки українського вчителя (друга половина 60 рр. – 1991 р.) та в новій українській школі / І. М. Трубавіна, С. О. Васильєва // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору : стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 18–19 квіт. 2018 р. / Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 403–405.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2333
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherМаріупольський державний університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectвимоги до вчителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна педагогічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактична підготовка вчителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодична робота школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідвищення кваліфікації вчителівuk_UA.UTF-8
dc.subjectтребования к учителюuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональное педагогическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактическая подготовка учителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодическая работа школыuk_UA.UTF-8
dc.subjectповышение квалификации учителейuk_UA.UTF-8
dc.subjectrequirements for the teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional pedagogical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpractical training of the teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodical work of the schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher traininguk_UA.UTF-8
dc.titleПорівняльний аналіз вимог до підготовки українського вчителя (друга половина 60 рр. – 1991 р.) та в новій українській школіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСравнительный анализ требований к подготовке украинского учителя (вторая половина 60 гг. – 1991 г.) и в новой украинской школеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeComparative analysis of the requirements for the preparation of the Ukrainian teacher (second half of the 60's – 1991) and in the new Ukrainian schooluk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Трубавіна І. М. .pdf
Розмір:
4.43 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: