РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІСТА МАЙБУТНЬОГО В АНТИУТОПІЯХ ХХ СТ. («ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ», «1984», «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню образу міста в романах-антиутопіях ХХ ст. В роботі проаналізувано поняття антиутопії як літературного жанру, визначено ряд основних письменників ХХ століття, які активно працювали в жанрі антиутопії. В роботі виявлено та охарактеризовано основні риси міст романах-антиутопіях Джорджа Оруела («1984»), Олдоса Хакслі («Дивний новий світ»), Рея Бредбері («451 градус за Фаренгейтом»). Подано практичні рекомендації щодо можливості використання творів жанру антиутопії уроках англійської мови в старшій школі. The qualification work is devoted to the study of the image of the city in the dystopian novels of the ХХ century. The concept of dystopia as a literary genre is analyzed, a number of major writers of the XX century who actively worked in the genre of dystopia is identified. The main features of cities in the dystopian novels of George Orwell ("1984"), Aldous Huxley ("Brave New World"), Ray Bradbury ("Fahrenheit 451") are identified and characterized. The practical recommendations for the possibility of using works of the dystopia genre in English lessons in іутшщк school are provided.
Опис
Ключові слова
антиутопія, образ міста майбутнього, суспільство майбутнього, тоталітарний режим, технократія, dystopia, image of the future city, future society, totalitarian regime, technocracy
Цитування
Іщенко Н. В. Репрезентація міста майбутнього в антиутопіях ХХ ст. («Прекрасний новий світ», «1984», «451 градус по Фаренгейту») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Н. В. Іщенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2024. – 75 с.
Колекції