Гейміфікація в освітньому процесі як засіб підвищення мотивації молодших школярів до навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання гейміфікації в освітньому процесі. Гейміфікація – це застосування елементів гри для підвищення мотивації учнів, пояснення складного матеріалу тощо. Простіше кажучи, це спосіб зробити нудні завдання цікавими, складні – простими, одноманітні – оригінальними. The article deals with the use of gamification in the educational process. Gamification is the use of game elements to increase the motivation of students, explaining complex material, etc. Simply put, it is a way to make boring tasks interesting, complex – simple, monotonous – original.
Опис
Ключові слова
гейміфікація, освітній процес, мотивація навчання, молодші школярі, gamification, educational process, motivation of learning, junior schoolchildren
Цитування
Савченко П. Гейміфікація в освітньому процесі як засіб підвищення мотивації молодших школярів до навчання / П. Савченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 23.