Формування управлінської складової професійної підготовки педагога : історичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається тенденція впровадження менеджменту як соціально-психологічної системи в управлінні освітніми установами. Метою наукового пошуку є аналіз зародження, становлення і розвитку ідей формування управлінської складової професійної підготовки педагогів. Досліджується та аналізується історія педагогічної думки щодо організації управлінської структури. В статье рассматривается тенденция внедрения менеджмента как социально-психологической системы в управлении образовательными учреждениями. Целью научного поиска является анализ зарождения, становления и развития идей формирования управленческой составляющей профессиональной подготовки педагогов. Исследуется и анализируется история педагогической мысли относительно организации управленческой структуры. The article considers the trend of introducing management as a socio-psychological system in the management of educational institutions. The purpose of scientific research is to analyze the origin, formation and development of ideas for the formation of the managerial component of teacher training. The history of pedagogical thought regarding the organization of the managerial structure is investigated and analyzed.
Опис
Ключові слова
управління, школи, професійна підготовка, освіта, формування, вчителі, управление, школы, профессиональная подготовка, образование, формирование, учителя, control, schools, professional training, education, the formation of, teachers
Цитування
Прокопенко А. І. Формування управлінської складової професійної підготовки педагога : історичний аспект / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХНПУ, 2006. – Вип. 24, ч.1. – С. 144–149.