МЕТОДИ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Уточнено методи творчого самовираження музично-педагогічних працівників як способи розкриття власного потенціалу та позиціонування себе в ролі популярного й успішного музиканта чи співака. З’ясовано ставлення студентів до популярної музики, популяризації кращих музичних творів серед шанувальників та учнів. Виявлено тенденцію зацікавленості популярною музикою в Китаї та потреби у вдосконалюванні методики викладання класичної музики. The methods of creative self-expression of music and pedagogical workers as ways of revealing one's own potential and positioning oneself in the role of a popular and successful musician or singer are specified. The attitude of students to popular music, popularization of the best musical works among fans and students was found out. There is a tendency of interest in popular music in China and the need to improve the methods of teaching classical music.
Опис
Ключові слова
творчість, музичні здібності, популярність, музично-педагогічні працівники, вокальна майстерність, зміст вищої музичної освіти, аспірантські роботи, creativity, musical abilities, popularity, music and pedagogical workers, vocal skills, the content of higher music education, postgraduate work
Цитування
Ло Юаньвень. Методи творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників у освітньому середовищі / Юанвень Ло, Сябін Лю // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 370–373.