Основні напрямки психолого-педагогічного супроводу дітей із аутичними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано дослідження з питання побудови навчального та виховного процесу дитини із аутистичними порушеннями, відзначено, що у фокусі уваги науковців переважає розробка ефективних методів та стратегій корекції розладів дитини, формування професійної компетентності та готовності до професійної діяльності фахівців корекційних напрямків психології та педагогіки. В статье проанализированы исследования по вопросу построения учебного и воспитательного процесса с аутистическими нарушениями, отмечено, что в фокусе внимания ученых преобладает разработка эффективных методов и стратегий коррекции расстройств ребенка, формирование профессиональной компетентности и готовности к профессиональной деятельности специалистов коррекционных направлений психологии и педагогики. The article analyses research on the issue of building the educational and training process with autistic disorders. It is noted that the focus of attention of scientists is dominated by the development of effective methods and strategies for the correction of childhood disorders, the formation of professional competence and readiness for professional activities of specialists in correctional psychology and pedagogy.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічний супровод, аутичні порушення, діти, аспірантські роботи, психолого-педагогическое сопровождение, аутичные нарушения, дети, аспирантские работы, psychological and pedagogical support, autistic disorders, autistic disorders, postgraduate work
Цитування
Жукова Л. В. Основні напрямки психолого-педагогічного супроводу дітей із аутичними порушеннями / Л. В. Жукова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 170–172.