Колоніальна політика Японії на о.Тайвань

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автором було проаналізовано інтегроване вивчення особливостей колоніальної політики Японії на о. Тайвань у 1895-1945 рр., її стратегічних цілей і перспектив, аналіз фінансової політики, політики в галузі сільського господарства та промисловості, визначення періодів колоніального правління, дослідження розвитку партизанських рухів та асимілювання місцевої культури. Автором были проанализированы интегрированное изучение особенностей колониальной политики Японии на о. Тайвань в 1895-1945 гг., ее стратегических целей и перспектив, анализ финансовой политики, политики в области сельского хозяйства и промышленности, определения периодов колониального правления, исследования развития партизанских движений и ассимиляции местной культуры. The author analyzed an integrated study of the features of Japan's colonial policy on Fr. Taiwan in 1895-1945, its strategic goals and prospects, the analysis of financial policy, policy in the field of agriculture and industry, the definition of periods of colonial rule, the study of the development of guerrilla movements and the assimilation of local culture.
Опис
Ключові слова
колоніальна політика, Японія, о.Тайвань, Китай, студентські роботи, колониальная политика, Япония, о.Тайвань, Китай, студенческие работы, colonial policy, Japan, Taiwan Island, China, student work
Цитування
Якуніна Г. П. Колоніальна політика Японії на о.Тайвань / Г. П. Якуніна // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 227–230.