Linguistic deviations in media discourse

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In the article, the author showed the manipulative influence of clichés in the Ukrainian language. Linguistic deviations in media discourse are analyzed. У статті автор показав маніпулятивний вплив кліше українською мовою. Проаналізовано мовні відхилення у медіадискурсі. В статье автор показал манипулятивное влияние клише на украинском языке. Проанализированы языковые отклонения в медиадискурсе.
Опис
Ключові слова
language deviations, media discourse, clichés, mass information, мовні відхилення, медіадискурс, кліше, масова інформація, языковые отклонения, медиадискурс, клише, массовая информация
Цитування
Чеснюк А. Р. Linguistic deviations in media discourse / А. Р. Чеснюк // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 147–148.