Шляхи формування комунікативних навичок у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто деякі важливі аспекти роботи над комунікативними навичками дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Some important aspects of work on communication skills of preschool children with general underdevelopment of speech are considered.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, діти дошкільного віку, розвиток комунікативних умінь і навичок, магістерські роботи, general underdevelopment of speech, children of preschool age, development of communication skills and abilities, master's work
Цитування
Спаських І. Шляхи формування комунікативних навичок у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення / І. Спаських // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 28.