ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

dc.contributor.authorЗолотухіна, С. Т.
dc.contributor.authorКін, О. М.
dc.contributor.authorТкачова, Н. О.
dc.date.accessioned2020-05-18T19:54:29Z
dc.date.available2020-05-18T19:54:29Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractМета навчальної дисципліни «Теоретичні основи дидактичних досліджень» - формування здатності на основі концептуальних методологічних знань в галузі 01 Освіта/Педагогіка здійснювати теоретичний аналіз дидактичних явищ і процесів, розв’язувати комплексні проблеми в дослідній діяльності і професійній практиці. Цель учебной дисциплины «Теоретические основы дидактических исследований» - формирование способности на основе концептуальных методологических знаний в области 01 Образование / Педагогика осуществлять теоретический анализ дидактических явлений и процессов, решать комплексные проблемы в исследовательской деятельности и профессиональной практике. The purpose of the discipline "Theoretical Foundations of Didactic Research" is the formation of the ability on the basis of conceptual methodological knowledge in the field of 01 Education / Pedagogy to carry out a theoretical analysis of didactic phenomena and processes, to solve complex problems in research and professional practice.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЗолотухіна С. Т. Теоретичні основи дидактичних досліджень : метод. рек. до самост. роботи з навч. дисципліни для здобувачів освіт. ступеня «Доктор філософії» / С. Т. Золотухіна, О. М. Кін, Н. О.Ткачова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 23 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3588
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемінарські заняттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізація позааудиторної самостійної роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідсумкова атестаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдидактичні дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсеминарские занятияuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизация внеаудиторной самостоятельной работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectитоговая аттестацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдидактические исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectseminarsuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganization of extracurricular independent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinal certificationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education applicantsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdidactic studiesuk_UA.UTF-8
dc.titleТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHEORETICAL FUNDAMENTALS OF DIDACTIC RESEARCHuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Золотухіна_2.pdf
Розмір:
403.79 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: