ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНІЙ ТИБЕТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено сучасну тибетську літературу. Жанрово-ідейна тематика сучасної тибетської літератури є різноманітною та спрямована на широку аудиторію читачів. Однак, одним із найбільш поширених вважаються прозові жанри — селянська повість та історичний роман. Зазначено, що тематика національної ідентичності не тільки стала частиною тибетської літератури, а і посіла визначене місце у сучасному літературному дискурсі Китаю. Починаючи з кінця ХХ століття, зображення теми національної боротьби та проблематики ідентифікації набуло широкої популярності у творах тибетських літераторів. The publication examines modern Tibetan literature. Genre-ideological topics of modern Tibetan literature are diverse and aimed at a wide audience of readers. However, one of the most common prose genres is the peasant story and the historical novel. It is noted that the subject national identity not only became a part of Tibetan literature, but also took a definite place in the modern literary discourse of China. Since the end of the 20th century, depictions of the theme of national struggle and issues identification gained wide popularity in the works of Tibetan writers.
Опис
Ключові слова
тибетська література, літературний дискурс, національна ідентичність, Tibetan literature, literary discourse, national identity
Цитування
Хижа І. Феномен національної ідентичності у сучасній тибетській літературі / І. Хижа // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 86–88.