СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В ХЕТСЬКІЙ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано становище жінки в хетській сім'ї. Для хетської сім'ї характерний патріархальний устрій, але відношення до жінки деякою мірою відрізнялося від інших країн давнього Сходу. В хетів існувало два різновиди шлюбу, в якому не враховувалася думка нареченої та шлюб по волі самої дівчини. Зазначено, що положення жінки в хетській родині не однозначне: деякою мірою вона мала права і водночас не мала їх, в додачу положення погіршувала наявність левірату. The publication analyzes the position of a woman in a Hittite family. The Hittite family is characterized by a patriarchal system, but the attitude towards women was somewhat different from other countries of the ancient East. Among the Hittites there were two types of marriage, in which did not take into account the opinion of the bride and marriage by the will of the girl herself. It is noted that the position of a woman in a Hittite family is ambiguous: to some extent she had rights and at the same time she did not have them, in addition to the situation, the presence of the levirate worsened the situation.
Опис
Ключові слова
права жінок, історія хетів, левірат, студентські роботи, women's rights, Hittite history, levirate, student works
Цитування
Федоренко Н. О. Становище жінки в хетській сім'ї / Н. О. Федоренко // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 188–190.