Лексичні засоби створення портретних описів у романі І. Багряного «Тигролови»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені лексичні засоби створення портретних описів у романі І. Багряного «Тигролови». Определены лексические средства создания портретных описаний в романе И. Багряного «Тигролови». The lexical means of creating portrait descriptions in the novel by I. Bagryany “Tigrolovi” are defined.
Опис
Ключові слова
українська мова, лексичні засоби, портренні описи, Багряний Іван, аспірантські роботи, украинский язык, лексические средства, портретные описания, Багряный Иван, аспирантские работы, Ukrainian language, lexical means, portrait descriptions, Bagryany Ivan, graduate work
Цитування
Шевченко І. О. Лексичні засоби створення портретних описів у романі І. Багряного «Тигролови» / І. О. Шевченко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. за матеріалами VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. студ. й наук. молоді, 27 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 46–50.