До питання історії виникнення вчення про здоров’я

dc.contributor.authorРучка, А.
dc.date.accessioned2023-08-30T11:30:54Z
dc.date.available2023-08-30T11:30:54Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто питання історії виникнення вчення про здоров’я. Найбільший внесок у формування ідеології здоров’я зробили відомі вчені Давньої Греції та Риму. Доволі цікавими й такими, що не втратили свого значення й у наш час, є роздуми античних філософів (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, Сенека та ін.) про здоров’я людини. Зазначено, що історія виникнення вчення про здоров’я виходить за межі медицини, конкретизуючи не лише медичні, а й педагогічні відомості та загальнолюдську, філософську думку, а головним посланням стародавніх учених було переконання в тому, що саме спосіб життя людини має забезпечувати збереження здоров’я, профілактику хвороб душі і тіла. The publication deals with the issue of the history of the emergence of the doctrine of health. The greatest contribution to the formation of the ideology of health was made by famous scientists of Ancient Greece and Rome. The thoughts of ancient philosophers (Democritus, Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus, Seneca, etc.) about human health are quite interesting and have not lost their significance even in our time. It is noted that the history of the emergence of the doctrine of health goes beyond medicine, concretizing not only medical, but also pedagogical information and general human, philosophical opinion, and the main message of ancient scientists was the conviction that it is the way of life of a person that should ensure the preservation of health, the prevention of diseases of the soul and body.
dc.identifier.citationРучка А. До питання історії виникнення вчення про здоров’я / А. Ручка // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 78.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12319
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectздоров’я людини
dc.subjectзбереження здоров’я
dc.subjectісторія виникнення вчення про здоров’я
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjecthuman health
dc.subjecthealth preservation
dc.subjectthe history of the emergence of the doctrine of health
dc.subjectmaster's theses
dc.titleДо питання історії виникнення вчення про здоров’я
dc.title.alternativeTo the question of the history of the emergence of the doctrine of health
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ручка А. До питання історії виникнення вчення про здоров’я.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: