ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено формування соціальної ініціативності особистості. Зазначено, що процес формування соціальної ініціативності особистості має здійснюватися за умови збалансованої взаємодії особистості, громадського сектору і соціальних інституцій. Ефективність цієї взаємодії характеризується результативністю проявлених соціальних ініціатив і їх оцінкою суспільними і державними інститутами. The publication defines the formation of social initiative of a personality. It is noted that the process of formation of social initiative of a personality should be carried out under the condition of balanced interaction of a personality, the public sector and social institutions. The effectiveness of this interaction is characterised by the effectiveness of the social initiatives taken and their assessment by public and state institutions.
Опис
Ключові слова
соціальна ініціативність, соціально-педагогічний супровід, особистість, social initiative, social and pedagogical support, personality
Цитування
Жук С. О. Формування соціальної ініціативності особистості / С. О. Жук // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 44–45.