Харківському національному педагогічному університету імені Г. С.Сковороди – 215 років!

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди – найстаріший в Україні заклад вищої педагогічної освіти, який за 215 років свого існування накопичив багаті освітянські та культурні традиції, що дбайливо зберігаються і передаються від покоління до покоління. Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды – старейший в Украине учреждение высшего педагогического образования, который за 215 лет своего существования накопил богатые образовательные и культурные традиции, бережно хранятся и передаются от поколения к поколению. Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda is the oldest institution of higher pedagogical education in Ukraine, which for 215 years of its existence has accumulated rich educational and cultural traditions that are carefully preserved and passed down from generation to generation.
Опис
Ключові слова
діяльність університету, історія педагогічної освіти, Харків, універтитети, деятельность университета, история педагогического образования, Харьков, университеты, university activities, history of pedagogical education, Kharkiv, universities
Цитування
Прокопенко І.Ф. Харківському національному педагогічному університету імені Г.С.Сковороди – 215 років! / І. Ф. Прокопенко, Ю. Д. Бойчук // Новий колегіум : наук. інформ. журн. – 2019 (98). – №4. – С.3–11.