Управління естетичним вихованням здобувачів освіти

dc.contributor.authorПронякіна, Ю. С.
dc.date.accessioned2024-03-13T11:39:41Z
dc.date.available2024-03-13T11:39:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ дослідженні обґрунтовано модель організації музично-естетичного виховання здобувачів у закладі вищої освіти та зміст діяльності керівника з її реалізації. Розроблено кваліметричну модель оцінки управління естетичним вихованням. За результатами проведеного аналізу розроблено комплексно-цільову програму, здійснено її експертне оцінювання, запропоновано методичні рекомендації з упровадження. The research substantiates the model of organization of musical and aesthetic education of students in a higher education institution and the content of the manager's activities for its implementation. A qualitative model of assessment of the management of aesthetic education has been developed. Based on the results of the analysis, a comprehensive target program was developed, its expert evaluation was carried out, methodological recommendations for implementation were proposed.
dc.identifier.citationПронякіна Ю. С. Управління естетичним вихованням здобувачів освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Ю. С. Пронякіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 74 с. : табл., схеми.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14362
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectестетика
dc.subjectестетичне виховання
dc.subjectмузично-естетичне виховання
dc.subjectзаклад вищої освіти
dc.subjectуправління
dc.subjectорганізація
dc.subjectaesthetics
dc.subjectaesthetic education
dc.subjectmusical and aesthetic education
dc.subjectinstitution of higher education
dc.subjectmanagement
dc.subjectorganization
dc.subjectmodel
dc.titleУправління естетичним вихованням здобувачів освіти
dc.title.alternativeManaging Aesthetic Education of Students
dc.typeOther
Файли
Колекції