Управління естетичним вихованням здобувачів освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні обґрунтовано модель організації музично-естетичного виховання здобувачів у закладі вищої освіти та зміст діяльності керівника з її реалізації. Розроблено кваліметричну модель оцінки управління естетичним вихованням. За результатами проведеного аналізу розроблено комплексно-цільову програму, здійснено її експертне оцінювання, запропоновано методичні рекомендації з упровадження. The research substantiates the model of organization of musical and aesthetic education of students in a higher education institution and the content of the manager's activities for its implementation. A qualitative model of assessment of the management of aesthetic education has been developed. Based on the results of the analysis, a comprehensive target program was developed, its expert evaluation was carried out, methodological recommendations for implementation were proposed.
Опис
Ключові слова
естетика, естетичне виховання, музично-естетичне виховання, заклад вищої освіти, управління, організація, aesthetics, aesthetic education, musical and aesthetic education, institution of higher education, management, organization, model
Цитування
Пронякіна Ю. С. Управління естетичним вихованням здобувачів освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Ю. С. Пронякіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 74 с. : табл., схеми.
Колекції