ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто мотиви та перспективи української миротворчої діяльності у складі ООН. Українська держава починає брати активну участь у миротворчої діяльності ООН з моменту проголошення незалежності, але не тільки в рамках ООН, а і у сферах Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), та в програмах «Партнерство заради миру». Відмічено позитивні оцінки нашої діяльності в сферах подальшої інтеграції у структури НАТО. Наші успішні дії на теренах миротворчої діяльності свідчать, про правильність обраного курсу і можливість скорішого обрання як легітимного, та постійного члену альянсу. Європейські партнери високо оцінюють професіоналізм різних за чисельністю та напрямком служби підрозділів ЗСУ, і неодноразово підкреслювали це в своїх звітах, що тільки підвищує наш статус серед інших країн – членів, та партнерів. The publication examines the motives and prospects of Ukrainian peacekeeping activities as part of the UN. The Ukrainian state begins to take an active part in UN peacekeeping activities since the declaration of independence, but not only within UN, and in the areas of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), and in the "Partnership for Peace" programs. Positive evaluations of our activities have been noted areas of further integration into NATO structures. Our successful actions in the field of peacekeeping activities testify to the correctness of the chosen course and the possibility of early election as a legitimate and permanent member of the alliance. European partners highly appreciate the professionalism of different in number and direction services of the units of the Armed Forces, and repeatedly emphasized this in their reports, which only increases our status among other member countries and partners.
Опис
Ключові слова
історія України, миротворча діяльність, ООН, магістерські роботи, history of Ukraine, peacekeeping activities, UN, master's theses
Цитування
Осадчий В. О. Перспективи української миротворчої діяльності / В. О. Осадчий // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 173–178.