Вплив глобалізації на розвиток національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Глобалізація позитивно впливає на основні структурні характеристики національної економіки, розробляючи глобальні правила економічного розвитку та формуючи конкурентне середовище української держави. Проведення модернізації та вдосконалення виробництва, підвищення якості продукції, інвестування в розвиток інновацій та технологій сприятиме підвищенню глобальної конкурентоздатності національної економіки. Глобализация положительно влияет на основные структурные характеристики национальной экономики, разрабатывая глобальные правила экономического развития и формируя конкурентную среду украинского государства. Проведение модернизации и усовершенствования производства, повышения качества продукции, инвестирование в развитие инноваций и технологий будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности в национальной экономики. Globalization has a positive effect on the main structural characteristics of the national economy, developing global rules for economic development and creating a competitive environment for the ukrainian state. Carrying out modernization and improvement of production, improving the quality of products, investing in the development of innovations and technologies will contribute to increasing global competitiveness in the national economy.
Опис
Ключові слова
глобалізація, національна економіка, інвестування, студенські роботи, влияние глобализации, национальная экономика, инвестирование, студенческие работы, the impact of globalization, national economy, investment, student work
Цитування
Резенькова М. С. Вплив глобалізації на розвиток національної економіки / М. С. Резенькова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 128–131.