Що до соціальної обумовленості встановлення кримінально-правової заборони

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено обставини, що впливають на криміналізацію суспільно небезпечного діяння. Охарактеризовано ті з них, які визначають соціальну обумовленість встановлення кримінально-правової заборони. В статье исследованы обстоятельства, которые влияют на криминализацию общественно опасного деяния. Охарактеризированы те из них, которые определяют социальную обусловленность установления уголовно-правового запрета. In the article the circumstances that affect the criminalization of socially dangerous act are investigated. Circumstances that define the social conditioning of establishing criminal law prohibition are identified.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінально-правові заборони, криміналізація, підстави криміналізації, принципи криміналізації, уголовное право, уголовно-правовые запреты, криминализация, основания криминализации, принципы криминализации, criminal law, criminal law prohibitions, criminalization, reasons of criminalization, principles of criminalization
Цитування
Савченко О. О. Що до соціальної обумовленості встановлення кримінально-правової заборони / О. О. Савченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 24. – С. 147–152.