Сходознавство. Актуальність та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
До збірника увійшли матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Сходознавство. Актуальність та перспективи», присвячені проблемам східної філології, освіти та виховання, методики навчання сходознавчих дисциплін, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, історії, економіки, політики, соціуму країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних та історичних спеціальностей. The collection includes materials of the 3rd International Scientific and Methodological Conference conference "Oriental studies. Actuality and prospects" are devoted to the problems of Oriental philology, education and training, methods of teaching Oriental studies disciplines, translation, intercultural communication, literature, history, economics, politics, society of the countries of the East. Designed for researchers, teachers, graduate students, students of philological and historical specialties.
Опис
Ключові слова
східна філологія, освіта в країнах Сходу, виховання в країнах Сходу, методика викладання, сходознавчі дисципліни, переклад, літературознавство країн Сходу, історія Сходу, економіка країн Сходу, політика країн Сходу, соціум країн Сходу, Oriental philology, Education in the East, Eastern education, teaching methodology, oriental studies, translation, Orient al literary studies, Oriental history Eastern, economics Oriental, Oriental politics, Oriental society
Цитування
Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали IІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 6 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська, І. А. Скразловська та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 298 с.