ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ ДЛЯ РОБОТИ У ДИТЯЧИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВАХ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено проблему підготовки майбутніх учителів-хореографів у КНР. Розкрито питання теорії та методики роботи з дитячими хореографічними колективами, особливості побудови освітніх програм та навчальних планів підготовки майбутніх учителів-хореографів. Акцентовано увагу на ролі танцю та спорту у формуванні особистості дитини у КНР. The article deals with the problem of future teachers-choreographers' training in the People's Republic of China. The author has revealed the issues of theory and methodics of working with children's choreographic collectives, the peculiarities of construction of curricula and educational programs of future teachers-choreographers' training. The author has focused on the role of dance and sports in formation of child's personality in the People's Republic of China.
Опис
Ключові слова
хореографія, дитячий танцювальний колектив, підготовка вчителя-хореографа, класичний китайський танець, choreography, children's dance collective, teachers-choreographers' training, classical Chinese dance
Цитування
Чжан Гомінь. Підготовка майбутніх хореографів для роботи у дитячих танцювальних колективах КНР / Чжан Гомінь // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 337–341.