Підґрунтя та проблеми медико-психологічного та юридичного супроводу в інклюзивній освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інклюзивну освіту, яка неухильно розповсюджується у всіх країнах світу. Вона допоможе дати гарну освіту дітям з обмеженими можливостями. Головним діючим фактором інклюзивної освіти є обґрунтований та результативний медико-психологічний та юридичний супровід освітнього процесу у системі правовідносин «лікар – діти з обмеженими можливостями здоров’я – психолог – педагог – адвокат». В статье рассмотрено инклюзивное образование, которое неуклонно распространяется во всех странах мира. Оно поможет дать хорошее образование детям с ограниченными возможностями. Главным действующим фактором инклюзивного образования является обоснованное и результативное медико-психологическое и юридическое сопровождение образовательного процесса в системе правоотношений «врач – дети с ограниченными возможностями здоровья – психолог – педагог – адвокат». This article looks at inclusive education, which is spreading steadily around the world. It helps to provide a good education for children with disabilities. The main active factor of inclusive education is reasonable and effective medico-psychological and legal support of the educational process in the system of legal relations 'doctor – children with disabilities – psychologist – teacher – lawyer'.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, реабілітація дітей, медико-психологічний супровід, юридичний супровід, инклюзивное образование, реабилитация детей, медико-психологическое сопровождение, юридическое сопровождение, inclusive education, rehabilitation of children, medical and psychological support, legal support
Цитування
Бровченко А. К. Підґрунтя та проблеми медико-психологічного та юридичного супроводу в інклюзивній освіті / А. К. Бровченко, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 268–272.