Формування навичок медіаграмотності студентів – майбутніх учителів іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ, УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ, ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Анотація
Цифрова доба і діджеталізація усіх сфер діяльності вимагають від здобувачів закладів загальної середньої і вищої освіти навичок свідомого і критичного аналізу спожитої інформації, що надходить із медіа ресурсів. Формування медіаграмотності вимагає якісної оцінки інформації. Студенти-майбутні вчителі іноземних мов, у процесі формування навичок медіаграмотності, розвивають навички критичного мислення, навчаються адаптуватися до сучасних інформаційних викликів у медіа-середовищі, оцінювати мову медіа матеріалів. Digitization of all spheres of activities require students to have the skills of critical analysis to consume the information from media resources. Developing the skills of media literacy requires qualitative assessment of information. Future teachers of foreign languages, in the process of forming media literacy skills, develop critical thinking, learn to adapt to modern informational challenges in the media environment, and evaluate the language of the media materials.
Опис
Ключові слова
навчальна автономія, медіаграмотність, learner autonomy, media literacy
Цитування
Чехратова О. Формування навичок медіаграмотності студентів – майбутніх учителів іноземної мови / О. Чехратова // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / Акад. прикл. наук [та ін. ; ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Посвіт, 2022. – Том 13 : Утилітарна цінність наукових досліджень. – С. 161–163.