РЕКТОРСЬКИЙ КОРПУС ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто ректорський корпус Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Зазначено, що діяльність очільників Харківського державного учительського інституту на різних етапах його функціонування (1935–1952 рр.) була спрямована на розв’язання нагальної проблеми українського шкільництва – підготовку вчителя-предметника для неповної середньої (семирічної) школи. The publication examines the rector's corps of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda. It is noted that the activities of the leaders of the Kharkiv State Teachers' Institute at various stages of its functioning (1935–1952) were aimed at solving the urgent problem of Ukrainian schooling - the training of a subject teacher for an incomplete secondary (seven-year) school.
Опис
Ключові слова
історія освіти, підготовка вчителів, ректори, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, history of education, teacher training, rectors, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Зеленська Л. Д. Ректорський корпус Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / Л. Д. Зеленська, А. С. Бондаренко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 77–79.