МОЖЛИВОСТІ INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT PROGRAMME В НАДАННІ ФАСИЛІТАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’ЯМ У НОРВЕГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто історію створення Міжнародної програми розвитку дитини (ICDP) у світі, напрями її розвитку в Норвегії. Наводяться цілі та важливі складники ICDP, які дозволяють розглядати програму як практичний інструмент, що дозволяє встановлювати й підтримувати якісні відносини між учасниками освітнього процесу. The history of the International Child Development Program (ICDP) in the world and the directions of its development in Norway have been revealed in the article. The goals and important components of the ICDP have been presented. They make it possible to consider the program as a practical tool that enables to establish and maintain the quality relations between the participants of educational process.
Опис
Ключові слова
фасилітативна і педагогічна підтримка, сім’я, фасилітативий підхід, вихователь, фасилітатор, facilitative and pedagogical support, family, facilitative approach, educator, facilitator
Цитування
Трухан А. В. Можливості International Child Development Program в наданні фасилілативної підтримки сім’ям у Норвегії / А. В. Трухан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 254–257.