Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/998
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Other Titles: РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
Authors: Макар, Л. М.
Keywords: соціальна педагогіка
майбутні вчителі
соціальна активність
інноваційні технології
професійна діяльність
социальная педагогика
будущие учителя
социальная активность
инновационные технологии
профессиональная деятельность
social pedagogy
future teachers
social activity
innovative technologies
professional activity
Issue Date: 24-Nov-2015
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Citation: Макар Л. М. Реалізація інноваційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя як соціально активної особистості / Л. М. Макар // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 81–82.
Abstract: Розкривається сутність реалізації інноваційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя як соціально активної особистості. Раскрывается сущность реализации инновационных технологий в процессе подготовки будущего учителя как социально активной личности.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/998
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макар Л. М. .pdf699.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.