ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто та схарактеризовано шляхи формування готовності майбутніх вчителів до організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти. Розкрито зміст завдань, які реалізовуються під час вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка». Запропоновано перспективи розвитку проблеми формування готовності здобувачів вищої освіти до організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти у закладах загальної середньої освіти. In article author has revealed and characterized the ways of formation of future teachers’ readiness for organization of educational process in the conditions of inclusive education. The content of the tasks, implemented when learning Pedagogy, has been revealed. The author has suggested the prospects for development of the problem of formation of higher education applicants’ readiness for organization of educational process in the conditions of inclusive education in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, освітній процес, формування, готовність, inclusive education, educational process, formation, readiness
Цитування
Собченко Т. М. Формування готовності майбутніх педагогів до організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти / Т. М. Собченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 110–113.